Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Actividades que realiza son entre outras:

  • Organizar seminarios, cursos, conferencias, coloquios, exposicións sobre temas relativos á galeguidade.
  • Centro de publicacións, leva publicados máis de 31 libros que distribúe gratuitamente aos centros e colectividades galegas no mundo.
  • Promoción de Galicia en Madrid.
  • Apoia o movemento de empresarios galegos no exterior (FEGAEX).
  • Editou o libro “A Galeguidade no Mundo”, con datos da presencia galega no exterior. Otorga anualmente o trofeo “Galeguidade” a persoas físicas ou xurídicas.
  • A Orde ven convocando os concursos “Vieira de Humor”, literario e gráfico, adicados cada ano a un escritor galego. Froito desta actividade é o libro «Galicia e a Cultura do Humor«, de reciente edición.