Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Os pilares sobre os que se asenta esta sociedade son os seguintes:

  • Agrupar a todos os galegos/as residentes na illa e prestarlle atención e auxilio.
  • Protexer aos nosos cidadáns, que a consecuencia da mala fortuna se atoparon nalgún momento en situacións adversas, especialmente aos de maior idade. Os propios estatutos contemplan a posibilidade dos socios que teñan máis de dous anos de antiguedade de que en supostos de enfermidade ou carencia de recursos, sexa a sociedade a que satisfaga o custo do recibo da Casa de Saúde.
  • Promover e difundir a identidade e cultura galegas.